Administracja


W tej zakładce zgłaszamy wszelkie skargi, prośby, pytania, pomysły, urlopy oraz wszystkie inne sprawy dotyczące bloga.


Kontakt z administracją:
Anemone An (1096765) anomena96@gmail.com
Cyber Pers (54735455) pers.quinn@gmail.com
Permanentna maruda (52417514) permanentna.maruda@gmail.com
xDragonKingh (53639145) bodzioxd1998@gmail.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz